MITOS

Ini tulisan pertama yang saya publish dalam bahasa Jawa. Dalam rangka melu nguri-uri budaya Jawi.

Buat yang ga ngerti bahasa Jawa, ada jasa translate Jawa-Indonesia dan Jawa-Inggris. :p

Menawi wonten kalepatan ing tembe wingking, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. .

Monggo dipunsekecakaken. .

^_^

Ing masyarakat Jawa, “mitos” kasebut “gugon tuhon”. Artine arep podho karo “mitos” sing katulis ing KBBI. Biasane gugon tuhon ki arupa larangan-larangan tanpa bukti kang ilmiah, utawa kasarane iki sing jenenge ilmu titen. Titenane gugon tuhon ki ana frase “ora ilok”.

Mbiyen jaman cilik, aku mung ngerti ukara umum. Tak kira “ilok” ki podho karo “melu”, merga wong-wong ning sekitar nggonanku nyebut “melu” dadi “melok” utawa “elok”. Hihihi. .

Contone sing klebu gugon tuhon kaya ngene:

1. Ora ilok mangan ning ngarep lawang, mundhak ketane ra tekan.
2. Ora ilok nyapu mbengi-mbengi, mundhak lamarane mbalik.
3. Ora ilok ngidoni sumur,mundhak lambene guwing.
4. Ora ilok nganggo busana ijo ning parangtritis, mundhak Nyi Roro Kidul duka.
5. Ana kupu-kupu mlebu omah, pratanda arep ana tamu agung nyang kene.
6. Ana cecek tiba, pratanda arep ana musibah.
7. Ojo kawin karo wong Jogja/sunda, ora ilok, mesti bakal ana opo-opo sing elek ning tembe mburi.
8. Ora ilok lelungan ing dina geblagE brayat.
9. Bocah wadon ragil ora ilok kawin karo cah lanang sulung, mundhak wong tua salah sijine mati.

Lan sakpiturute.

Sebenere gugon tuhon iki ana sebagian sing apik, nanging ancaman ning mburine ora pas. Kayata gugon tuhon nomer 1, pancen sejatine ra sopan mangan ning ngarep lawang to?

Utawa gugon tuhon nomer 3, sumur kan sumbere banyu kanggo kebutuhan, yen diidoni kan gawe reged.

Yen sing nomer 7, kuwi ana hubungane karo sejarah jaman semono, jaman kerajaan. Yakuwi kerajaan Majapahit sing dendam kesumat karo kerajaan Padjadjaran ing tlatah Sunda, dadine ana titen ngono kuwi.

Aku nulis iki merga ana kadadeyan dening sepupuku, dekne wis ping 3 arep dilamar wong, nanging ora sida, bapakE sing uga pakdheku ora setuju merga wetone ora cocok.

Alhamdulillah ing keluargaku ora percaya marang gugon tuhon kae. Nanging keluarga sing liyane isih akeh sing percaya. Gawe kuwatir to yo. Gek-gek bapak-ibuku yo ngono.

Aku sing ora ngerti weton-wetonan ki yo mung bingung wae. Njur takon karo ibuku,
“wetonku apa ya?”
“hahaha… ibu ya ora pirsa, lha wong mbiyen pas ibu nikah ya ora ngurus weton-wetonan”
“lha aku suk mben piye?”
“ora nganggo weton-wetonan, sing penting istikharah wae, Gusti Allah pirsa sing paling apik”

Ahahahaha… alhamdulillah…
Golek jodho wae angel banget kok bareng ketemu ndadak diitung wetone geje banget ngono. :p

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s